privacybeleid

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Daarom heeft de bigband in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten daar aan verbonden zijn.

PDF privacybeleid